About GENT and our Vision
ไปซัมเมอร์แล้วได้อะไร?

About GENT And Our Vision

GENT-Team

       ไปซัมเมอร์แล้วได้อะไร? คำถามคลาสสิคของผู้ปกครองและน้องๆก่อนเข้าร่วมโปรแกรม หลายๆ คนมักคิดว่ามันคงเป็นแค่การเที่ยว ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง และได้รับความประทับใจกลับมา แต่สำหรับเด็กนักเรียนของ GENT Edutainment กว่าพันคน หลังกลับจากการเข้าร่วมโปรแกรม สิ่งหนึ่งที่เด็กมักตอบเป็นเสียงเดียวกัน “มันมากกว่าประสบการณ์นะพี่ พวกเราได้เพื่อนใหม่ ได้รู้จักการปรับตัวและเข้าสังคม ได้รู้จักการแบ่งปันและการให้ว่ามันมีความสุขแค่ไหนที่ได้เห็นคนอื่นมีความสุขไปพร้อมๆกับเรา ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน ได้เห็นอะไรใหม่ๆ ซึ่งถ้าเราอยู่เมืองไทยและมีคนดูแลอยู่ตลอด เราคงไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ และที่สำคัญเรารู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้น พวกเรารู้สึกโตขึ้นหลังจากกลับมา พวกเราเรียนรู้จากพวกพี่เยอะเลยนะ….

GENT Edutainment

            ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สในต่างประเทศ โดย GENT Edutainment นำเสนอโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สระดับคุณภาพสูงสุดในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ปกครองและน้องๆ โดยนำเสนอโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สให้แก่ผู้ปกครองที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่เพียงเรื่องของการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือการทัศนศึกษาเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมแก่บุตรหลานของท่านให้เป็นเยาวชนที่มีความรู้ ความสามารถ และยังมีจิตที่เป็นสาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ต่อไปในอนาคต ไม่เพียงเท่านั้น GENT Edutainment นำเสนอโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สที่หลากหลาย เต็มไปด้วยความรู้ ความสนุกสนาน และโปรแกรมที่อัดแน่นไม่เหมือนใคร และที่สำคัญโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สของ GENT Edutainment ทุกโปรแกรมนั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ซึ่งรวมถึงค่าอาหารครบทุกมื้อและค่าเดินทางจากโรงเรียนไปกลับที่พัก ซึ่งเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความจริงใจที่ทาง GENT Edutainment มีให้ต่อผู้ปกครองและน้องๆทุกคน

GENT Services

ในปัจจุบัน เจ้นท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ ให้การบริการด้าน Edutainment รวม 4 ส่วนได้แก่

1. โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศ

2. การศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ในต่างประเทศ

3. โปรแกรมเรียนต่อต่างประเทศ

4. โครงการอาสาสมัครสำหรับ ชาวต่างชาติ

       ในปัจจุบ้น GENT Edutainment ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำในการยกระดับมาตรฐานของวงการซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศในประเทศไทย โดยเป็นผู้กำหนดคำนิยามใหม่ของคำว่า “Summer Course” ที่มากไปกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในต่างประเทศโดยมีคนดูแล แต่เรายังมุ่งเน้นถึงการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนแต่ละคน ให้รู้จักเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผ่านการชี้แนะ อบรม และสั่งสอนโดยกลุ่ม GENT Group Leaders ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมประจำปี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น Youth Life Coaching ให้แก่เด็กๆ ซึ่งจะเป็น Shortcut ให้พวกเค้าได้มีโอกาสค้นหาตัวเอง และรู้จักปรับปรุงตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะพวกเราเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้ว ผู้ปกครองทุกคนอยากเห็นน้องๆ ประสบความสำเร็จในชีวิต มีอาชีพการงานที่มั่นคง และสามารถยืนได้ด้วยตัวเองได้เร็วที่สุด
ด้วยปรัชญาในการดำเนินงานที่ไม่เหมือนใคร ทำให้ GENT Edutainment ได้รับความนิยมสูงสุดจากเด็กนักเรียนและผู้ปกครองกว่าพันครอบครัวจนก้าวขึ้นสู่ผู้จัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สที่ดีที่สุดตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2015 100% ของนักเรียนที่เข้าร่วมโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สของ GENT Edutainment ทุกคน ให้ความเห็นว่าหากจะไปซัมเมอร์คอร์สต่างประเทศอีก จะเลือกเดินทางไปกับ GENT Edutainment อย่างแน่นอน

       นอกจากโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สที่ GENT Edutainment ได้ก้าวเป็นผู้นำของวงการแล้ว เรายังได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีมาตรฐานการให้บริการระดับสูงโดยนำเสนอสถาบันภาษาในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดาและสิงคโปร์สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยทางเราเป็นผู้นำเสนอโรงเรียน จัดหาที่พัก จองตั๋วเครื่องบิน ตลอดจนการสมัครวีซ่า

       นอกจากนั้น GENT Edutainment ยังเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยมในประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา กว่าร้อยสถาบัน โดยเราเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมและหลักสูตร Foundation ในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย

       จากความสำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ GENT Edutainment เป็นเพียงบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเพียง 2 บริษัท และเป็นผู้จัดโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในระดับนานาชาติถึง 5 องค์กรได้แก่ TIECA, FELCA, English UK, Quality English และ IALC

       เวลานั้นย้อนกลับไม่ได้ ทุกๆ ช่วงจังหวะชีวิตและประสบการณ์นั้นจึงมีความหมาย หากผู้ปกครองและน้องๆ มีเป้าหมายเดียวกันกับเรา ขอโอกาสให้ GENT Edutainment ได้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งในการพัฒนาน้องๆ ในการมอบความสนุกสนาน ความรู้ ประสบการณ์ และความทรงจำที่ดีที่จะติดตัวน้องๆ ไปตลอดชีวิต

GENT Founders

คุณเศรษฐพล หรูตระกูล
Seth Rutrakool
Managing Director/ Study Abroad Counsellor

คุณพลสิทธิ์ ตันธนาไพศาลวนิช
Phonsit Tantanapaisarnwanit
Director of Summer Course Program

คุณภาณุพันธ์ นันทปรีดาวัฒน์
Panupan Nuntapredawat
Summer Course Program Counsellor

GENT Team

Kanit Asavasuk
Deputy Director of Summer Course Programs

Patcharaprapa Rutrakool
Marketing Manager/ High School Student Services

Krittee Rittiruechaikul
Summer Course Counsellor/ Group Leader

Tanaporn Sinthuwanik
Summer Course Counsellor/ Group Leader

Puripha Sinthuwanik
Summer Course Counsellor/ Group Leader

Anawat Phuangsri
Group Leader

Nattapong Piriyapongsak
Group Leader

Teerawee Sumransilp
Group Leader

GENT Business Alliances