Promotions
โปรแกรมซัมเมอร์คอร์สชั้นนำ ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรักและความเข้าใจในโปรแกรมซัมเมอร์ คอร์สอย่างแท้จริงกับ 4 ประเทศ ซัมเมอร์อังกฤษ 2018, ซัมเมอร์อเมริกา 2018, ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 2018, ซัมเมอร์สิงคโปร์ 2018